Nyckeltal

Få full överblick över er verksamhet. Centera hjälper ert företag med att ta fram de mest fundamentala nyckeltalen så att överblicken över er verksamhets lönsamhet blir glasklar.

Ekonomiska nyckeltal är en viktig del av en överblick i hur företaget mår. Låt Centera ta fram de finansiella nyckeltalen – oavsett om det gäller likviditet, lönsamhet eller kassalikviditet. Med rätt nyckeltal får ni full kontroll över ekonomin och kan fatta strategiska och viktiga beslut i rätt riktning.