Arbetsmetod

Centera arbetar enligt en väl genomtänkt och upparbetad metod. Vi har en genomgående enhetlig struktur och arbetar i lag där varje kunds uppdrag garanterat är välkänt hos flera personer. Det betyder att sjukdom, semester och dylikt aldrig blir en flaskhals.

Tillsammans med våra kunder skapar vi ett standardiserat sätt att analysera och leverera affärskritisk information. Allt för att våra kunder i visshet och trygghet ska kunna anförtro oss företagets hjärta – ekonomifunktionen.

Centera är auktoriserade av branschorganisationen SRF och arbetar enligt REX sedan 2010. Vi är noga med internkontroll – vilket innebär att vi arbetar metodiskt, vi har fastställda rutiner, gör interna granskningar och uppföljningar samt prioriterar att leverera våra kunders rapporter i tid.