Likviditetsplanering

Likviditetsplaneringen är A & O i ett företag. Tillsammans går vi igenom dina visioner och skapar en budget som är lätt att förstå, ändra i och följa upp.

Det ska vara enkelt att planera sin likviditet i sitt företag. Centera har lång erfarenhet av att guida företag rätt i sin likviditetsplanering. Hör av er, så sätter vi upp ett möte för att göra en effektiv och förståelig planering som möter upp era företags mål.