Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är den del av din bokföring som behandlar detaljerad information om inkommande fakturor från dina leverantörer; eller med andra ord – här samlar vi allt kring ditt företags alla inköp.

Centera hjälper ert företag med att ta fram en användarvänlig och lättöverskådlig leverantörsreskontra som gör att du får full kontroll på dina leverantörer. Det är bra att veta vem du betalar till, varför och villkoren därikring. All denna detaljerade information i reskontran används sedan som underlag när vi hanterar ditt företags övriga bokföring.

Med vår hjälp så har du alltid koll på vilka leverantörsfakturor som har inkommit, vilka som har betalats och övrig viktig information om dina leverantörer – moms, inköp från utländska bolag, valutahantering, frakter och transporter.

Antingen betalar du löpande dina leverantörsfakturor och skickar dem till oss för efterregistrering i ekonomisystemet. Eller så attesterar du dina fakturor när du öppnar din post, sänder dessa till oss som registrerar dem i ekonomisystemet och ser till att dina leverantörsfakturor betalas på förfallodag. I vilket fall så håller vi koll på att samtliga leverantörer blivit betalda i tid.