Leverantörsreskontra

En leverantöreskontra är en sidoordnad bokföring för att kunna ge detaljerad information om dina leverantörer.

Centera hjälper ert företag med att ta fram en lättöverskådlig leverantörsreskontra – som gör att du får full kontroll på dina leverantörer. Med vår hjälp så har du alltid koll på vilka leverantörsfakturor som har inkommit, vilka som har betalats och övrig viktig information om leverantörerna.

Antingen betalar du löpande dina leverantörsfakturor och skickar dem till oss för efterregistrering i ekonomisystemet. Eller så attesterar du dina fakturor när du öppnar din post, sänder dessa till oss som registrerar dem i ekonomisystemet och ser till att dina leverantörsfakturor betalas på förfallodag. I vilket fall så håller vi ordning på att samtliga leverantörer blivit betalda i tid.