Budgetering

Att lägga en budget gör att man kan följa sina mål och analysera varför man överträffar sina mål eller inte nådde hela vägen.

Centera kan tillsammans med er upprätta budget som vi sen inkluderar i rapporten varje månad så att du som kund lätt kan se utfallet. Kontakta oss så sätter vi rutinen direkt.