Bokslut

Varje månadsrapport är för oss ett bokslut. Har ni ett aktiebolag och behöver hjälp med just bokslut? Då är Centera rätt för er.

Vi arbetar efter att ge er en så korrekt bild som möjligt av ert företags siffror vid varje rapportleverans. Vi gör alltid avskrivningar och periodiseringar löpande under året. Årsbokslut kan ofta vara svåra att upprätta – vi ger därför en löpande rättvisande bild. Vill ni veta mer? Kontakta gärna oss.