Fakturering

Det är självklart att du som företagare ska ta betalt för dina varor och/eller tjänster – men vem sköter faktureringen? Den kan ibland kännas tidskrävande, och ni skjuter den framför er. Genom att göra det, påverkar ni företagets likvid, dvs er betalningsförmåga. Pengarna ska bara in!

Vi hjälper dig med faktureringen, så att du kan lägga din tid på det som du gör bäst. Det är viktigt att dina fakturor håller hög kvalitet – inte bara för bokföringens skull, utan även för att det ska kännas proffsigt när du ber dina kunder att betala. Det är viktigt att faktureringen fungerar löpande, och att du fått hjälp att utforma fakturorna på ett bra sätt – oavsett faktureringssystem.  Det finns både enkla och mer komplicerade program att använda sig av som funkar fint även i miljöer där administration kanske inte ligger närmast företagets kärnverksamhet.

Centera kan hjälpa er på olika sätt:

-Du levererar underlaget till oss, och vi ser till att fakturan utformas på ett regelrätt och estetiskt tilltalande vis och skickas till kund, gärna digitalt eftersom du vill spara på merkostnaden som frakt innefattar.

-Du skapar din order direkt i vårt webbaserade faktureringssystem, och vi sänder fakturan till kund efter kontroll. De flesta faktureringsprogram har i dag möjligheten att skicka fakturan direkt från ditt system till kunden, antingen som ett mail eller som e-faktura.

-Vi har avtalade faktureringsunderlag och fakturerar på vissa datum som bestämts i vår gemensamma årsplanering.

Vi kan även hjälpa dig att integrera flera program för att underlätta och förenkla. Upplägget görs självklart utifrån vad som är bäst för dig som kund.