Löneadministration

Att låta någon på företaget ha hand om löneadministrationen kan bli både kostsamt och sårbart. Om du istället outsourcar lönehanteringen lägger du den i händerna på ett team av redovisnings- och lönekonsulter med bred kunskap inom lön. Tillsammans hanterar vi all typ av myndighetsrapportering, såsom AGI, pension, sjukanmälan, kontrolluppgifter och arbetsgivarintyg. Vi värderar er trygghet högt, och lagrar självklart personuppgifter på ett informationssäkert vis, allt i enlighet med GDPR.

Hos oss hanterar vi hela eller delar av lön; från att enbart göra en enstaka månadslön i bokföringssystemet för en kund till att för andra kunder samla in fysiskt ifyllda tidrapporter, föra in allt i valt lönesystem, hantera sjukskrivningar, samtal med Försäkringskassan, beräkna semester och pensioner, förmåner och försäkringar – till att faktiskt betala ut lönerna från banken. Eftersom vi arbetar i team på vår byrå, så slipper det bli så sårbart för ditt företag.  

Vi gör det lönsamt för dig att outsourca lön!