Redovisningsbyråer Stockholm

Redovisningsbyråer Stockholm

Det kan vara svårt att veta var man ska vända sig när man letar efter redovisningsbyråer Stockholm. Likväl är det ett måste eftersom samtliga affärsverksamheter är tvungna rätta sig efter gängse regelverk och anbefallningar för finansiell redovisning. Dessutom är det viktigt att ha sina papper i ordning såvida räkenskaper granskas i en revision. Då är det smart att en auktoriserad och kunnig bokföringsbyrå, som Centera, ser till att allt är i ordning.

Att ta hjälp av oss innebär att vi ger er en sammanställning av företagets resurshantering. Bland annat gör vi det genom att registrera era finansiella resultat, såsom exempelvis varu- och tjänsteproduktion och annan ekonomisk aktivitet inom företaget.

Letar du efter kompetenta och auktoriserade redovisningsbyråer Stockholm?

Redovisningsbyråer Stockholm

Vi ordnar er finansiella data så att den blir lätt att överblicka och fatta beslut utifrån. Därtill blir den lätt att förmedla till berörda intressenter. Dessutom hjälper vi er med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklarationer. I takt med att vi utreder era behov sammanför vi rapporter för att löpande följa upp vårt arbete. Sammanfattningsvis är det lätt att arbeta med oss.

Istället för att ni ska hantera all utgående och inkommande post med till exempel fakturor, offerter, inbetalningskrav och löner kan vi förenkla proceduren avsevärt. I synnerhet strukturerar vi er bokföring samt era in- och utbetalningar, kundregister och deklarationer. Sedan är det såklart helt upp till er i vilken utsträckning ni vill att vi sköter den finansiella hanteringen. Exempelvis kan ni själva skriva och skicka fakturor i vårt digitala system. Alternativt lämnar ni över underlaget till oss så sköter vi hela faktureringsprocessen. Detsamma sysslor som löneadministration, indrivning och bokföring.

Med Centera får ni bästa möjliga service och det bemötande samt ett väl genomfört arbete. Därför ska ni inte tveka att kontakta oss.

Här på Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa regler för redovisning och bokföring.

Kontakta gärna våra auktoriserade redovisningskonsulter som hjälper dig som kund att hitta rätt. Följ oss gärna på LinkedIn

Vill du bli kund hos oss?