Bokföringsbyrå Stockholm

Bokföringsbyrå Stockholm

Vi är en bokföringsbyrå Stockholm som består av redovisningskonsulter vilka hjälper organisationer med handledning och skilda av redovisningstjänster. Bland annat arbetar vi med bokföring, redovisning, lönehantering och revision.

Vårt arbete med er ekonomiska redovisning går ut på att sammanställa och ordna er ekonomiska information. Sålunda gör vi den lätt att förmedla till de som intresserar sig för er verksamhet av olika anledningar. Dessutom hjälper vi er med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklarationer.

Centera är en auktoriserad redovisningsbyrå. Denna beteckning har vi fått tilldelad av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Det är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiska rådgivare. Som auktoriserad redovisningsbyrå genomför vi kvalitetskontroller och fortlöpande fortbildningar.

När ni anlitar oss vet ni att vi alltid levererar era rapporter i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Svensk standard för redovisningstjänster. Dessutom arbetar vi enligt den metodik som Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har utarbetat. Detta innebär ett arbetssätt som garanterar kvalitet.

Centera är rätt bokföringsbyrå för er om ni behöver hjälp med bokslutet. Emedan vi ger er en riktig bild av ert företags ekonomiska situation vid varje redogörelseöverlämnande. Likaså utför vi kontinuerligt avskrivningar och periodiseringar. På motsvarande sätt upprättar vi till exempel också ert årsbokslut.

En annan viktig del i ett företag är likviditetsplaneringen. När det gäller denna diskuterar vi era mål och producerar en begriplig budget som ni lätt kan följa upp. Med andra ord vägleder vi er i arbetet med att utarbeta nya visioner för företaget.

Godkänd bokföringsbyrå Stockholm

Godkänd bokföringsbyrå Stockholm

Att vara en godkänd bokföringsbyrå Stockholm innebär att vi är auktoriserade av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Detta innebär en kvalitetsstämpel som garanterar trygghet, kompetens och förtroende. Vidare är innebär auktorisationen att vi är en firma som erbjuder ett utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster. Dessa är i sin tur till nytta för ditt företag.

För att bli auktoriserad redovisningsbyrå från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund måste vi ha en grundlig ekonomisk utbildning samt många års erfarenhet i vårt yrke. Dessutom ställer SRF krav på bland annat ansvarsförsäkring, kvalitetsuppföljning och fortbildning, vilket ger en trygghet för ditt företag när ni anlitar oss. Ty när ni anlitar oss vet ni att ni får en seriös samarbetspartner som löpande uppdaterar sina kunskaper. Utöver vår erfarenhet och kunskap inom bokföring och redovisning har vi ett mycket tillmötesgående arbetssätt. Detta innebär att vi är i nära dialog med er angående era behov och visioner och vi anpassar våra tjänster till era behov.

Vi erbjuder många ekonomitjänster. Exempelvis kan vi hjälpa er med leverantörsfakturor. Sådana kan ni antingen betala löpande och skicka dem till oss för efterregistrering. Alternativt attesterar ni fakturorna i samband med att ni får dem. Därefter kan ni skicka dem vidare till oss och så registrerar vi dem i ekonomisystemet. På så sätt är ni säkra på att leverantörsfakturorna betalas på förfallodagen.

Auktoriserad bokföringsbyrå

Auktoriserad bokföringsbyrå

Att vara en auktoriserad bokföringsbyrå innebär att vi hjälper ditt företag med det nödvändiga redovisningsarbetet. Detta kan till exempel handla om att föra register över fakturor, inbetalningar samt andra verifikationer. I sin tur använder vi underlaget till att till bokslutet och årsredovisningen. Likaså utför vi, om ni så önskar, er momsredovisning, deklaration och lönehantering.

Det viktiga för dig som kund är att du vet att vi har en redig och dokumenterad kompetens för de uppgifter ditt företag behöver uträtta. Faktiskt så har vi alla på Centera gedigna ekonomiska utbildningar och flera års erfarenhet i yrket. Dessutom är vi auktoriserade av branschorganisationen SRF. Denna organisation auktoriserar och utbildar konsulter inom branschen för lönehantering och redovisning. Vidare innebär auktorisationen från SRF att en bokföringsbyrå står för trygghet, kompetens och förtroende. På så sätt kan företag som letar efter en kompetent redovisningsbyrå enkelt leta efter en byrå som har auktoriserats av SRF.

På Centera arbetar vi sedan 2010 med en standardiserad metodik som SRF har utvecklat. Denna metodik heter Rex och inrymmer rutiner och riktlinjer för att redovisningen för de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet. I synnerhet innebär Rex att vi har höjt nivån på de tjänster vi erbjuder.

Många tycker att bokföring är krångligt och tråkigt. Då tycker vi att ni ska kontakta oss. För oss är det givande, spännande och roligt och vi kan ge er ett helhetsperspektiv på företagets ekonomi. Dessutom får ni tid över att arbeta med ert företags kärnverksamhet.

Stockholm City

Stockholm city

Centera är en redovisningsbyrå, belägen mitt i Stockholm city, med nöjda kunder sedan 2002. Skälet till vår höga nivå av kundnöjdhet är att vi anpassar oss till era behov. Dessutom är vi självklart kompetenta med en auktorisation från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, som är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning. Därmed vet du, när ni anlitar oss, att vi har lång erfarenhet, är kunniga samt att era uppgifter är säkra när vi hanterar dem.

När ni anlitar oss börjar vi med att diskutera mer exakt hur vi kan hjälpa er på optimalt vis. Under tiden vi utför era tjänster får ni kontinuerligt rapporter. Dessutom anpassar vi arbetet allt eftersom. Här är det viktigt att ni alltid har kontroll och en helhetssyn över er ekonomiska situation och det arbete vi utför åt er.

På Centera arbetar vi sedan länge med ett normerat arbetssätt som Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har utvecklat – så kallad Rex. Denna metodik inbegriper vanor och policyer – allt för att redovisning och andra tjänster ska hålla högsta möjliga kvalitet. Likaledes är alla på vårt kontor väl insatta i Rex. Dessutom har vi alla koll på varandras pågående arbeten. Detta innebär att vi med lätthet kan täcka upp förvarandra i samband med VAB, sjukdom eller semester. Följaktligen levererar vi alltid i god tid till sista leveransdagar.

Du hittar oss på Torsgatan 8 på Norrmalm och om du har någon fråga är du alltid välkommen att ringa oss på 08-663 72 20.

Här på Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa regler för redovisning och bokföring.

Kontakta gärna våra auktoriserade redovisningskonsulter som hjälper dig som kund att hitta rätt.

Följ oss gärna på LinkedIn

Läs om bokföring online

Vill du bli kund hos oss?