Bokföringsbyrå Stockholm city

Bokföringsbyrå Stockholm city

Vi är en bokföringsbyrå Stockholm city som består av redovisningskonsulter som hjälper organisationer med handledning och skilda av redovisningstjänster. Bland annat arbetar vi med bokföring, redovisning, lönehantering och revision.

Vårt arbete med er ekonomiska redovisning går ut på att sammanställa och ordna er ekonomiska information. Sålunda gör vi den lätt att förmedla till de som intresserar sig för er verksamhet av olika anledningar. Dessutom hjälper vi er med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklarationer.

Centera är en auktoriserad redovisningskonsult. Denna beteckning har vi fått Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Det är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiska rådgivare. Som auktoriserad redovisningskonsult genomför vi kvalitetskontroller och fortlöpande fortbildningar.

När ni anlitar oss vet ni att vi i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen och Svensk standard för redovisningstjänster. Dessutom arbetar vi enligt den metodik som Sveriges Redovisningskonsulters Förbund har utarbetat. Detta innebär ett arbetssätt som garanterar kvalitet.

Centera är er bokföringsbyrå Stockholm city

Bokföringsbyrå Stockholm city

Centera är rätt bokföringsbyrå för er om ni behöver hjälp med bokslutet. Emedan vi ger er en riktig bild av ert företags ekonomiska situation vid varje redogörelseöverlämnande. Likaså utför vi kontinuerligt avskrivningar och periodiseringar. På motsvarande sätt upprättar vi till exempel också ert årsbokslut.

En annan viktig del i ett företag är likviditetsplaneringen. När det gäller denna diskuterar vi era mål och producerar en begriplig budget som ni lätt kan följa upp. Med andra ord vägleder vi er i arbetet med att utarbeta nya visioner för företaget.

I många fall utgör de ekonomiska rapporterna en bas för de avgöranden ni fastställer. Av den anledningen är det viktigt att ekonomirapporter ska vara okonstlade och överskådliga. För att skapa sådana rapporter planerar vi tillsammans er hur ni önskar att vår rapportering ska se ut samt med vilken intervall ni önskar få den.

Med Centera får ni bästa möjliga service och det bemötande samt ett väl genomfört arbete. Därför ska ni inte tveka att kontakta oss.

Här på Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa regler för redovisning och bokföring.

Kontakta gärna våra auktoriserade redovisningskonsulter som hjälper dig som kund att hitta rätt. Följ oss gärna på LinkedIn

Vill du bli kund hos oss?