Bokföringsbyrå online

Bokföringsbyrå online

Centera är en bokföringsbyrå online som hjälper er att ha koll på och utföra en korrekt ekonomisk redovisning.

Samtliga som idkar näringsverksamhet är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Detta medför att firman ska ställa samman och föra register över alla transaktioner under året. Anledningen är att bokföringen utgör basen för att ha möjlighet granska och kontrollera företaget. Dessutom använder företaget bokföringen till Skatteverket, investerare och intressenter insyn i verksamheten.

Ett samarbete med oss på Centera kan gå till så att ni för in transaktioner i Fortnox. Alternativt för vi in uppgifterna i Fortnox åt er. Därigenom kan ni lätt överblicka företagets ekonomiska förehavanden.

Vi på Centera kan hjälpa er med en rad skilda bokförings- och redovisningstjänster. Exempelvis kan vi hjälpa er med den löpande bokföringen, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Likaså kan vi hjälpa er med till exempel moms, arbetsgivaravgifter och löner.

Ett syfte med att anlita oss är att ni får möjlighet att sammanställa företagets resurshantering. Detta åstadkommer vi exempelvis medelst att föra ert ekonomiska resultat i register. Till exempel hjälper vi er att redovisa varu- och tjänsteproduktion och även annan ekonomisk aktivitet inom företaget.

Centera är din bokföringsbyrå som arbetar online

Bokföringsbyrå online

Alla företag är skyldiga följa rådande regelverk och rekommendationer för ekonomisk redovisning. Utifall redovisningen blir föremål för revision kommer en oberoende revisor att kolla så att redovisningen är rättvisande. I detta sammanhang är det företagsledningen som står som ansvariga. Därför är det klokt att en auktoriserad och kunnig bokföringsbyrå, som Centera, ser till att alla papper är i ordning.

Hos oss är inga uppdrag för stora eller för små och vi är glada om vi får förtroendet att sköta er bokföring, redovisning eller lönehantering.

Med Centera får ni bästa möjliga service och det bemötande samt ett väl genomfört arbete. Därför ska ni inte tveka att kontakta oss.

Här på Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa regler för redovisning och bokföring.

Kontakta gärna våra auktoriserade redovisningskonsulter som hjälper dig som kund att hitta rätt. Följ oss gärna på LinkedIn

Vill du bli kund hos oss?