Bokföringsbyrå online

Bokföringsbyrå online

Centera är en bokföringsbyrå online. Bland annat innebär det att vi erbjuder enkla Internetbaserade lösningar för att underlätta skötseln av ert företags ekonomiska situation. Ävenså betyder det att vi snabbt och smidigt kan ta fram de mest grundläggande nyckeltalen. I och med det får ni en tydlig överblick över er verksamhet. Exempel på nyckeltal hämtar vi från er likviditet, lönsamhet eller kassalikviditet. Därefter, när ni har en tydligare överblick blir det lättare att fastställa taktiska avgöranden för att utveckla verksamheten på sätt ni önskar.

Andra saker vi kan göra för ert företag är till exempel budgetering. Med en tydlig och överskådlig budget blir det lättare för er att skapa visioner för företaget samt att undersöka anledningar till att det går bättre eller sämre än förväntat. Det går till så att vi helt enkelt inkluderar er budget i den rapport vi skickar till er varje månad. Sålunda kan ni kontinuerligt följa utvecklingen av företagets ekonomiska status.

Kanske vill ni ha hjälp med er inkomstdeklaration. Densamma kan vi lätt sätta ihop, på reviderade siffror, baserad på den årsredovisning vi har upprättat åt er. För att vi ska leverera ett korrekt beskattningsbart resultat hörsammar vi rådande skattelagstiftning och inkomstskattelagen. Härmed kan ni vara trygga med att alla papper är i ordning och kommer in i god tid till Skatteverket.

Hos oss är inga uppdrag för stora eller för små och vi är glada om vi får förtroendet att sköta er bokföring, redovisning eller lönehantering. Alltså är det bara att höra av er angående exempelvis frågor om löner, deklarationer, årsredovisningar eller löpande tjänster. Huruvida ni lämnar över hela eller delar av ekonomiprocessen till oss är självklart helt upp till er. Oavsett är ni i trygga händer.

Fortnox

Fortnox

En av våra viktigaste verktyg som bokföringsbyrå online är vår koppling till Fortnox som hjälper er att ha koll på och utföra en korrekt ekonomisk redovisning. Därmed innebär ett samarbete med oss att ni enkelt ger oss underlag genom att föra in era transaktioner i Fortnox. Alternativt för vi in uppgifterna åt er. Därigenom kan ni också lätt överblicka företagets ekonomiska förehavanden.

Vi på Centera kan hjälpa er med en rad skilda bokförings- och redovisningstjänster. Exempelvis kan vi hjälpa er med den löpande bokföringen, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Likaså kan vi hjälpa er med till exempel moms, arbetsgivaravgifter och löner.

Ett syfte med att anlita oss är att ni får möjlighet att sammanställa företagets resurshantering. Detta åstadkommer vi exempelvis medelst att föra ert ekonomiska resultat i register. Till exempel hjälper vi er att redovisa varu- och tjänsteproduktion och även annan ekonomisk aktivitet inom företaget.

Alla företag är skyldiga följa rådande regelverk och rekommendationer för ekonomisk redovisning. Utifall redovisningen blir föremål för revision kommer en oberoende revisor att kolla så att redovisningen är rättvisande. I detta sammanhang är det företagsledningen som står som ansvariga. Därför är det klokt att en auktoriserad och kunnig bokföringsbyrå, som Centera, ser till att alla papper är i ordning.

Samtliga som idkar näringsverksamhet är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Detta medför att firman ska ställa samman och föra register över alla transaktioner under året – verksamhetens verifikationer. Anledningen är att bokföringen utgör basen för att kunna granska och kontrollera företaget. Dessutom använder företaget bokföringen för Skatteverket, investerare och intressenter när det kommer till insyn i verksamheten.

Digital revisor

Digital revisor

Som digital revisor erbjuder vi tjänster inom årsredovisning, bokföring, bokslut, likviditetsplanering och ekonomiska rapporter. Likaledes utför vi löpande ekonomiskt arbete såsom löneadministration, kundreskontra, leverantörsreskontra, fakturering, nyckeltal, budgetering och inkomstdeklaration.

Hos oss är det enkelt att vara kund. Emedan vi kartlägger era behov och pedagogiskt presenterar rapporter samt följer upp arbetet på kontinuerlig basis.

Exempelvis kan hantering av löneutbetalningar upplevas som tyngande, tidskrävande och krångligt. Då är det bra att vi kan ge er fullständig koll på alla utbetalningar. På så sätt får ni friheten att koncentrera er tid och energi på det er verksamhet primärt sysslar med. Dessutom kommer alla era papper och rapporter vara i ordning för granskning och deklaration.

En annan sak vi kan assistera er med är att hålla koll på och få en bra översikt över era kundregister. Nämligen upprättar vi alltid en korrekt och begriplig kundreskontra – allt för att underlätta er verksamhet. I fråga om kundreskontra så är det tidskrävande och krångligt att sätta upp för företagaren. Därför är det smart att outsourca denna uppgift till oss, som gör detta med glädje och kunskap. Vidare stämmer vi med jämna mellanrum av er kundreskontra. Därmed kan vi ordna så era kunder får påminnelser om att betala era fakturor till förfallodatum. Vidare kan vi ringa, posta eller mejla påminnelser till era kunder. I det fall någon av era kunder skulle utebli med en betalning kan vi se till att ärendet som en indrivning. Alternativt, om så önskar, kan vi lämna ärendet vidare till Kronofogden.

Digitaliserad redovisningsbyrå

Digitaliserad redovisningsbyrå

Vi är en ständigt hängiven redovisningskonsult som ger er anpassad support och fiffiga lösningar. Sålunda är ni inte tvungna att välja mellan en digital tjänst eller ett möte ansikte mot ansikte. Nämligen är vi en digitaliserad redovisningsbyrå som både erbjuder den digitala enkelheten och det personliga mötet. Därtill får ni en ständigt tillgänglig konsult att rådgöra spörsmål med beträffande företagets ekonomiska status och visioner. Likaså får ni alltid korrekta och nödvändiga dokument och siffror som till exempel Skatteverket behöver.

Sluta ränna till brevlådan eller samla på er högar med kvitton. I stället kan ni anlita oss för att digitalisera och få ordning på räkenskapen. Nämligen är det bara att kontakta oss så hjälper vi er att få ordning på och strukturera upp bokföring, in och utbetalningar, kundregister och deklarationer. Med det sagt är inga uppdrag för stora eller för små och vi är glada om vi får förtroendet att till exempel sköta er bokföring, redovisning eller lönehantering.

Centera är alltid nära till hands med ett personligt mottagande. Tillika kan du vara säker på att bara för att uppgifthanteringen sker digitalt är relationen till våra kunder varmt och analogt. Likaså kan ni känna er helt och hållet trygga med att lämna över den ekonomiska hanteringen till oss. Ty vi har många års erfarenhet, kunskap och nöjda kunder i ryggen. Därmed är vi rätt företag för er om ni söker kompetens och personlig service.

Här på Bokföringsnämndens webbplats kan du läsa regler för redovisning och bokföring.

Kontakta gärna våra auktoriserade redovisningskonsulter som hjälper dig som kund att hitta rätt.

Följ oss gärna på LinkedIn

Läs mer om vår verksamhet i Stockholm

Vill du bli kund hos oss?